Voorwaarden

Volgens het RIZIV gelden de volgende voorwaarden:

“Om te kunnen gebruikmaken van ergotherapeutische verstrekkingen (voorzien in het kader van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen) moet u een volledig programma hebben gevolgd of op het punt staan om een compleet programma voor locomotorische en neurologische revalidatie te voltooien in een gespecialiseerd centrum, waarna u zich weer integreert, of zult integreren, in uw gebruikelijke levenskader.

Uw gebruikelijk levenskader is elke plaats waar u in uw dagelijkse leven naartoe gaat, met uitzondering van het gespecialiseerde centrum of een andere zorginstelling, een dienst voor gezondheidszorg, opvangplaats voor gehandicapte personen, rusthuis, rust- en verzorgingstehuis, psychiatrisch verzorgingstehuis, zorginstelling of de praktijk van een zorgverlener).

Om gebruik te kunnen maken van ergotherapeutische verstrekkingen moet u een voorschrift hebben, uitgeschreven door de revalidatiearts van het gespecialiseerde centrum waar u de revalidatie volgde.

De ergotherapeutische verstrekkingen moeten volledig of gedeeltelijk zijn uitgevoerd in uw gebruikelijke levenskader, binnen de 6 maanden na afloop van het volledige programma voor locomotorische en neurologische revalidatie dat u in een gespecialiseerd centrum volgde.

Het ziekenfonds kan enkel tegemoetkomen in de kosten voor de ergotherapeutische verstrekkingen als ze worden uitgevoerd door erkende ergotherapeuten.”