Wat is ergotherapie?

In de ergotherapie proberen we het uitvoeren van dagdagelijkse handelingen te verbeteren, bij mensen met een fysieke beperking, om zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Dit op vlak van wonen, werken, vrije tijd, mobiliteit en zelfredzaamheid.

Als ergotherapeut gaan we dus aan de slag met de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt om zich zo zelfstandig mogelijk, eventueel mits aanpassingen of hulpmiddelen, terug te laten participeren in de maatschappij.

De meerwaarde van een ergotherapeut bestaat er dus uit dat de patiënt instaat is zijn dagelijkse activiteiten terug op te nemen ondanks zijn of haar beperkingen.

De meerwaarde die ik als therapeut kan bieden tegenover in een revalidatiecentrum of ziekenhuis is dat ik zéér patiënt gericht kan werken. Dit kan eventueel in de thuissituatie zijn van de patiënt.