Over mij

Ik behaalde mijn bachelor ergotherapie in 2014. Ik heb ervoor gekozen mezelf te verdiepen en specialiseren in de fysieke revalidatie. Dat komt tot uiting in mijn job als ergotherapeut in het Middelheim ziekenhuis, waar ik werk op een revalidatie dienst met locomotore en neurologische aandoeningen. Als ergotherapeut in bijberoep kom ik bij patiënten thuis of worden de interventies uitgevoerd in de STAC Kineso praktijk te Kalmthout.

In december 2019 behaalde ik mijn diploma voor de basiscursus Bobath voor volwassenen. Dit om mezelf nog te verbeteren in het identificeren, analyseren en behandelen van de beperkingen en de onderliggende stoornissen in functie van de functionele activiteiten en de participatie in het dagelijkse leven bij patiënten met een niet aangeboren hersenletsel.

In mijn vrije tijd voetbal ik bij Olympic Essen, doe ik aan fitness en ga ik graag op reis.